Opzeggen lidmaatschap

ATC’75 kent een halfjaarlijks lidmaatschap, dat steeds automatisch wordt verlengd.

Opzegging moet uiterlijk een halve  maand voor het einde van een halfjaarlijkse periode worden gedaan, dus uiterlijk 15 juni of 15  december.

Opzeggen kan door een bericht te sturen via de contactpagina.

Of door een brief of kaart te sturen naar:

Trudy Schroor
Ledenadministatie ATC’75
Laaghalerstraat 3
9414 AJ HOOGHALEN