Ledenadministratie

Contact
Trudy Schroor. Ga naar de contactpagina om een bericht te versturen.

NB: De ledenadministratie behandelt uitsluitend de zaken die op deze pagina staan beschreven. Voor overige zaken kunt u terecht bij het algemeen bestuur.

Aanmelden
Klik hier voor informatie over de aanmeldingsprocedure.

Adreswijzigingen
Gaat u verhuizen, geef uw nieuwe adres dan tijdig door aan de ledenadministratie via de contactpagina. De ledenadministratie brengt de Atletiekunie op de hoogte van uw adreswijziging, zodat u alle post van zowel ATC’75 als de Atletiekunie op uw nieuwe adres ontvangt.

Wedstrijdlicenties
Bij de meeste loopevenementen is geen licentie nodig, u loopt dan als recreant. Het voordeel van een wedstrijdlicentie is dat u soms een gunstiger startpositie hebt dan de recreanten, dat u wordt opgenomen in de officiële uitslagen. Je hoeft er dus niet heel hard voor te kunnen lopen. Bij de atletiektoernooien waaraan door de jeugdleden deelgenomen kan worden, is echter een licentie altijd een vereiste. Wilt u een wedstrijdlicentie, of wilt u er juist vanaf, geef dit dan door aan de ledenadministratie (liefst per E-mail). Zie voor de kosten van een licentie het overzicht onderaan deze pagina (kolom W.L.). Uw bondsnummer wijzigt hierdoor niet.

Opzeggingen
Het lidmaatschap geldt altijd voor minimaal een halfjaar. Een uitzondering hierop is het geval waarin iemand zich in de loop van het kalenderjaar aanmeldt, dan start het lidmaatschap op de datum die op het aanmeldingsformulier is aangegeven.

Wilt u het volgende halfjaar geen lid meer zijn, geef dat dan schriftelijk (liefst per E-mail) door aan de ledenadministratie:
vóór 15 juni om te stoppen per 1 juli of
vóór 15 december om te stoppen per 1 januari.

U ontvangt hiervan vervolgens een schriftelijke bevestiging. Let er op, dat u deze ook daadwerkelijk ontvangt. Wanneer u stopt per 1 juli, zal het tweede deel van de contributie uiteraard niet meer geïncasseerd worden.

Wijziging bankrekeningnummer
Indien het bankrekeningnummer wijzigt waarvoor u ATC’75 heeft gemachtigd de contributie af te schrijven, klik dan hier om dit door te geven.

Contributie
Zie de contributiepagina.